Terapie koněm pomáhá řešit různé duševní poruchy a potřeby osobnostního rozvoje, jako jsou poruchy chování, poruchy pozornosti, závislosti, deprese, úzkosti, problémy v partnerských vztazích a komunikační problémy.

Pobývání v koňské přítomnosti má hodně uzdravujících benefitů a terapie koněm má co nabídnout každému, kdo se chce dozvědět víc o sobě a svých vztazích.

K vybudování úspěšného vztahu s koněm je třeba vedle soustředění, pozorování, a zájmu, především vzájemná důvěra a respekt. Terapeuti vybírají takové aktivity, které právě tyto schopnosti podporují. Rozvíjí se tak důvěra i sebedůvěra. 

Terapie koněm může ukázat nové cesty jak se vyrovnat s frustrací, výzvami a obavami, naučit se zdravě komunikovat, řešit problémy a být cílevědomý.

Terapie koněm pomáhá:

  • nabýt osobní síly a sebedůvěry

  • přestat uspokojovat ostatní na svůj vlastní úkor.

  • naučit se prosadit

  • znovu najít své ztracené já

  • lépe zvládnout prožitá traumata

  • zlepšit své vztahy