Koně jsou ve volné přírodě lovenou kořistí.  Jejich silný pud sebezáchovy je za 50 milionů let existence naučil dokonale číst záměry druhých už na velkou vzdálenost.   To znamená, že jsou schopni přesně vnímat, co opravdu cítíme, ač si toho sami ještě ani nejsme vědomi. Nastavují tak zrcadlo tomu, co se v našem životě děje a dávají nám tím okamžitou a upřímnou zpětnou vazbu, která je katalyzátorem našeho uzdravení.

Díky své velikosti a fyzické přítomnosti v nás koně mohou vyvolat různé reakce a emoce, které souvisejí s našimi životními zkušenostmi. To nám napomáhá přirozenou cestou zkoumat a rozpoznávat vzorce utvářející naše vztahy.

Koně jsou přirozeně zvědavá sociální stvoření. Nezabývají se svým egem ani kvalifikací. Jsou motivováni základními potřebami a díky tomu se udržují soustředění, zdraví, v bezpečí a šťastní. Žijí cele v přítomném okamžiku. Poskytují nám bezpodmínečné přijetí, které je jedním z nejdůležitějších faktorů v uzdravujícím procesu.