Dnešní doba přináší rodinám mnohé výzvy. Rodinná terapie koněm vám umožní rychle si uvědomit své silné stránky a odhalit ty, které potřebují změnu. Terapeuti vám pomohou využít okamžitou, nehodnotící zpětnou vazbu, kterou dostanete od koní. Díky tomu bude mít vaše rodina možnost už během terapie docílit změny, kterou si následně bude schopna přenést i do domova.

Terapie koněm se zaměřuje na konflikty mezi rodiči a dětmi a pomáhá:

  • zlepšit komunikaci v rodině
  • lépe spolupracovat
  • řešit pocity závislosti na některém z členů rodiny
  • lépe se ovládat
  • umět řešit konfliktní situace
  • naučit se důvěřovat
  • eliminovat destruktivní chování
  • vytvořit si doma atmosféru, ve které se budete cítit dobře