skupiny:

Terapie koněm spojuje praktickým a funkčním způsobem naši inteligenci s tím, co je skryto uvnitř a čeho si ani nejsme vědomi. To má za následek znovu nalezení a posílení ztracené integrity. Navíc, při spolupráci s koňmi je třeba být plně soustředěn na přítomný okamžik.

Během desetihodinového kurzu budete mít šanci sdílet a vytvořit si pouto s klienty čelícími podobným výzvám.

Každá další hodina navazuje na zdar hodiny předcházející, a proto je týdenní frekvence ideální a pomáhá tak urychlit osobnostní růst.

Během metodických her v terapii koněm se budete učit společně s koňmi:

 • být asertivní
 • žít v přítomném okamžiku
 • budovat vztahy založené na vzájemném respektu a důvěře
 • lépe komunikovat
 • umět spolupracovat
 • pracovat s energií a soustředěním
 • lépe vnímat své hranice i hranice druhých
 • pozorně poslouchat
 • všímat si neverbální komunikace
 • vyrovnat se se smutkem a ztrátou
 • být sebevědomější
 • kreativně řešit problémy

Možnost vytvořit také privátní skupinu z přátel v počtu 3-6 účastníků.

management:

Dobrý vůdce a schopný tým je nezbytnou součástí každé zdravé a úspěšné společnosti. Náš program na rozvoj týmové spolupráce a vůdčích schopností je navržen tak, aby posílil sociální i emocionální inteligenci. Tu potřebují jak vedoucí pracovníci tak členové týmu, aby mohli být efektivnější, sebevědomější a zodpovědnější.

Terapie koněm pomáhá:

 • lépe zvládat stres
 • zlepšit komunikační schopnosti
 • lépe se prosadit
 • být dobrým vůdcem (leadership)
 • naučit se spolupracovat
 • řešit problémy při stresových situacích
 • umět řešit problémy kreativně
 • být produktivnější
 • lépe motivovat ostatní
 • budovat vztahy založené na důvěře